Skollokaler Örnsköldsvik 2019


Lämna en kommentar

Det som aldrig får ske

Det som aldrig fick ske

Boktipset: Åsa Erlandsson reportagebok ”Det som aldrig fick ske – Skolattentatet i Trollhättan” (2017)

Vad är det som gör att det som inte får ske ibland faktiskt ändå sker?

Det finns det böcker att läsa om och jag vill idag tipsa om Åsa Erlandssons skildring av skolattentatet i Trollhättan 2015. Det ger en mycket bra och nyanserad bild.

”Det som aldrig fick ske – Skolattentat i Trollhättan” kom ut 2017 och vann omgående Stora Journalistpriset i kategorin Årets Berättare och fick senare Natur & Kulturs debattbokspris. Boken beskriver attentatet från flera olika perspektiv och blir såtillvida nyttig läsning för den som vill försöka förstå hur det gick till när Trollhättan drabbades av det värsta skoldådet i svensk skolhistoria.

Istället för att recensera boken här citerar jag några recensioner ur tidningsfloran:

Hennes djupdykning i massakern är en lika kritisk som omskakande skildring av våldskultur och alienation, men också ett mänskliggörande … (DN)

Reportagejournalistik av yppersta klass. (Dagens Industri)

Motiveringen till Stora Journalistpriset löd så här:

För att hon med virtuos berättarteknik kryper in under skinnet på både mördare och läsare och därmed får oss att inse vidden av ett av de värsta rasistdåden i svensk historia.

I boken gör Åsa Erlandsson en tillbakablick och skildrar det samhälle som fick ”Lasermannen”, John Ausonius, att på 1990-talet tro att han hade folkets stöd och hur historien kunde upprepa sig 2015. En central del i boken är forskning om den här typen av gärningsman som i hemlighet planerar sin egen och andras undergång.

Boktiteln är hämtad från det tal som statsminister Stefan Löfvén höll på attentatsdagen den 22 oktober 2015:

”Det som aldrig får ske har skett här i dag.”

Annonser


Lämna en kommentar

Anundsjöskolan invigd

Bandklippning 190910

Anundsjöskolan invigdes officiellt den 10 september 2019 med frösådd och bandklippning.
Nyhetsartikel på kommunens hemsida.

Tisdagen den 10 september var det officiell invigning vid Anundsjöskolan. Här invigdes dels den nya skolbyggnaden för skolans 4 – 9-elever och dels det nya folkbiblioteket i Bredbyn. Dessutom kan skolans nya namn sägas vara invigt, när den nu bytt namn från gamla Bredbynskolan till nya Anundsjöskolan.

Invigningen inleddes med välkomsttal av rektor Mariana Karlsson, som deklarerade hur ”fantastiskt stolt rektor” hon var, när lokala och centrala krafter samverkat till ett så fint skolbygge. Hon passade på att också berömma eleverna, för den support de gett i samband med över- och omflyttningar som behövt göras under byggtiden och inför inflyttningen.

Rektor 190910

Här har uträttats storverk, så jag får rentav gåshud, sa rektor Mariana Karlsson.

Därefter gick ordet till kommunens bibliotekschef, Annica Häggström-Rudsten, som förklarade det nya folkbiblioteket i Bredbyn för öppnat. Det är samtidigt grundskolans fina skolbibliotek varför hon konstaterade att biblioteket blir något av ett hjärta för skolan, vilket rektor ivrigt instämde i.

Därefter var det dags för kommunalråd Per Nylén att invigningstala. Han passade på att berömma elevernas val av namngivning, när skolan nu bytt namn från Bredbynskolan till Anundsjöskolan.

-Det skickar en fin signal, att skolan är för hela Anundsjö, och lite till.

Han passade också på att citera kommunens visioner med orden ”Vi bygger bäst tillsammans”. Per Nylén överräckte också en inflyttningsgåva till skolan. Det var ett kombinerat konstverk bestående av en träskål av Anundsjökonstnären Arnold Eskilsson och ett kunskapens äpple av keramikern Birger Åström. Träskålen hade fiskmotiv för att påminna om bygdens son Peter Artedi.

Ett bildspel från talen …

Detta bildspel kräver JavaScript.

Därefter blev det bandklippning och sedan fick representanter för skolans årskullar så frön av många slag, för att symbolisera mångfald och växande.

Invigningen avslutades med en rundvandring i lokalerna. Från den blir det bara några bilder i ett bildspel längst ner i texten. Det blir nämligen Öppet hus den 7 oktober. Då kan du besöka skolan och se med egna ögon.

Återstår renovering av F-3-elevernas skollokaler, byggandet av den nya musiksalen och kompletteringar av skolans utemiljö. Sedan är hela skolan inflyttad i sina nya lokaler och miljöer.

Detta bildspel kräver JavaScript.


Lämna en kommentar

Höglidenskolan invigd

invigning Högliden 190905G

Höglidenskolan invigdes officiellt den 5 september 2019 med bandknytande.
Nyhetsartikel på kommunens hemsida.

Torsdagen den 5 september hade eleverna vid Höglidenskolan avverkat en skolvecka. Då var det dags för officiell invigning av skolbygget!

Rektor för Höglidenskolan, Björn Eriksson, inledde med att hälsa välkommen och att berätta om den nästan tre år långa processen som lett fram till dagens invigning. Han berättade om skolans tre ledord, ”Trygghet – Stolthet – Framtid” – och passade på att visa dem i tröjtryck.

Han berättade också om skolstarten och den positiva elevkraft han upplevt, där högstadieeleverna vid Högliden hugger i och ser till att den nybyggda skolan kommer igång på allvar.

Invigning Högliden 190905C       Invigning Högliden 190905D

Därefter tog Kristoffer Park, som är bildningsnämndens ordförande, över mikrofonen.

-Det är en lyckans dag att få inviga en hypermodern högstadieskola, konstaterade han. Det innebär att vi frigör välbehövliga skollokaler i centralorten, men än viktigare att elever och lärare som på olika sätt jobbat sig samman inför starten får möjlighet att skapa en fin verksamhet utifrån de ledord som Höglidenskolan satt upp: trygghet, stolthet och framtid.

Han berömde också den nya skolans namn, en sammanfogning av Högland och Sörliden, som betonar samgåendet mellan två skolområden och tätortsdelar.

Därefter lämnade han över en inflyttningsgåva till skolledningen, ett kombinerat konstverk bestående av en träskål av Anundsjökonstnären Arnold Eskilsson och ett kunskapens äpple av keramikern Birger Åström.

Elever och personal bjöd efter invigningsceremonin på en rundvandring i de nya lokalerna. På frågan från skolpolitiker om vad som var bäst med Höglidenskolan svarade eleverna ”Att den är så ny och fin!” och pumpade på vad som var näst bäst svarade en av eleverna ”Elevskåpen”.

Hur blev det där med att klippa band, då!? Det gjordes väl också?

Nänämensan. Skolan hade tänkt till ett varv ytterligare: Invigningen avslutades med att istället knyta band i flera färger. Det fick symbolisera mångfald och samhörighet och samgåendet mellan Högland och Sörliden!

Vi avslutar med några bilder från knytandet och med rektor Björn Eriksson ord om detta, när elever och skolpolitiker kämpade med knutarna:

– Det är som med skolan och med livet – allt är inte enkelt och allt hör ihop.

Detta bildspel kräver JavaScript.


Lämna en kommentar

Ängsmarkens förskola invigd

Invigning Ängsmarken E

Här var det kö för att få klippa invigningsband för Ängsmarkens förskola.
Länk till nyhetsartikel på kommunens hemsida.

Måndagen den 2 september invigdes Ängsmarkens förskola riktigt ordentligt. Med fanfar av Ängetskolans elever och såpbubbelmaskinen i startläge klipptes invigningsbandet riktigt ordentligt, se höger.

Spadtag i oktober 2017 följdes nu upp av invigning av de nya förskolelokalerna. Bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park invigde förskolan och konstaterade att det var den första fristående förskolan som kommunen byggt på 40 år, men att det snart kommer mera! Som representant för kommunen överräckte Kristoffer Park sedan bokpaket till förskolans avdelningar.

Rektor för förskolan Tuovi Silvola fyllde på med att berätta om den pedagogiska resa som påbörjades 2016 för en ny förskola och som nu löpte i mål. Fyra av förskolans avdelningar är fyllda och vid de fyra övriga pågår inskolningarna för fullt. Tuovi Silvola tackade alla medverkande aktörer och sedan bjöd förskolans barn vid avdelningarna Hållbarheten och Delaktigheten på tre sånger. Trots att de nyss flyttat in hade de minsann hunnit träna!

Sedan vidtog bandklippning. Det var ett grönt band som klipptes, eftersom förskolan huvudsakligen går i grönt. Den som frågar efter ett mer formellt, blått och gult, band får nog svaret att blått och gult tillsammans blir grönt.

Ängetskolans elever hjälpte till med pampiga fanfarer. Sedan blev det glass till barnen och bubbeldricka och frukt till de vuxna.

Vi avslutar med ett bildspel från invigningen.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.


Lämna en kommentar

Natur- och friluftsrådet

Natur- och friluftsrådet och tillgänglighetsrådet gör en årlig studieresa i kommunen för att kika på vad kommunen tillhandahåller för sina medborgare. Här är några bilder från resan den 30 augusti 2019. Peka på bilden för bildtext, klicka för förstoring.
Första anhalten var Sågfallet i Gottne.

Därefter besöktes Forsåns kvarn, som Själevads hembygdsgårdsförening har skötselansvaret för.

Efter lunch vid Kanotcentralen i Själevad besöktes Gula leden. Där fick vi se ett av de arkitektritade vindskydd som kommunen har.

Därefter besöktes Gullviks havsbad och Fälludden på Genesön. Här några bilder från det sista av kommunens tre skärgårdsprojekt med grillplatser och bastu. Läs mer på följande bloggsida som har bra med bilder!

Slutligen besöktes Trippeltrixparken vid Sörliden. Ett projekt på drygt 5,2 miljoner kronor med statliga pengar inräknade, som gick i mål ifjol. Läs tidigare blogginlägg om Trippeltrix här. Vi fick se den ena tredjedelen av trippeln:

Läs om studieresan för natur- och friluftsrådet 2017 här.

 


Lämna en kommentar

ÖA besöker Ängsmarkens förskola

Allehanda 190823

Örnsköldsviks Allehanda den 23 augusti 2019.

Vid kommunens nyaste förskola pågår inskolningarna för fullt. ÖA hälsade på i veckan och gjorde reportage. Då hade 110 förskolebarn flyttat in av de 120 som Ängsmarkens förskola rymmer.

Förskolans chef, Tuovi Silvola, och pedagogistan Erika Grip, intervjuades och fick berätta om processen med att ta fram en ny förskola. Vi citerar ur Örnsköldsviks Allehanda:

Det var år 2016 som Tuovi fick i uppdrag att tänka nytt gällande förskolan utifrån dragna riktlinjer från bildningsförvaltningen, och hon tog hjälp av en grupp pedagoger från Ängens och Skärpes förskola för att utveckla en verksamhetsidé.

– Uppdraget som jag fick var bland annat att ta tillvara det kompetenta barnet och välkomna familjerna till en kulturell mötesplats där det finns ett tänkande kring hållbarhet, berättar hon.

Ängsmarken blev med utgångspunkt från en pedagogisk idé och ett lokalprogram som var kopplat till detta och till de riktlinjer som skolan och skolpolitikerna tog fram 2015, Riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer, framtagen av arkitekt Max Lönnkvist, som har ritat flera av våra skolbyggnader och är på gång att rita fler. Det är också han som står bakom konstruktionen med en tiovåningsbyggnad vid gamla brandstationen.

Förskolan är byggd i två våningar med halvplansförskjutningar, vilket ger lokalytor på fyra olika nivåer. Den har en barnsida och en trafiksida i enlighet med den trafiksäkerhet som kommunen satsar på för skolbyggena.

På förstasidan i tidningen skyltade Ängsmarken som en ”jätteförskola” vilket nog kan kräva litet mothugg. Ängsmarkens är kommunens näst största skola, efter Hållängets förskola, men är nog snarare en stor förskola än en jätte. Nordens största förskola finns i Oslo och heter Margarinfabrikens förskola. Den har 30 avdelningar. Här är en länk för dig som kan vilja veta mer om den, Margarinfabrikken barnehage.

Beträffande den pedagogiska grundidén väljer vi att åter citera ur artikeln av lokaltidningens reporter Shanelle Nordlund:

-Torget är en samlingsplats dit familjen kommer på morgonen, där pedagoger och barn möts upp. Det här är också en plats där de olika hemvisterna kan träffas under dagen berättar Tuovi.

– Tanken med torget är att komma bort från det här med vi och dem och i stället skapa ett vi tillsammans. Varje morgon har pedagogerna laddat torget med olika saker för att det ska bli en intressant och spännande plats för barnen att upptäcka, berättar Erika Grip, med titeln pedagogista vid förskolan.

Om drygt en vecka sker den formella invigningen av Ängsmarken, den 2 september 2019 kl. 09.00. Adressen är Älgvägen 23, om du undrar. Då kommer högtidstal att hållas och blågula band att klippas!


Lämna en kommentar

Stor blir större …

Allehanda 190821

Örnsköldsviks Allehanda den 21 augusti 2019.

Stor blir större, liten blir mindre. Kust blir större, inland blir mindre. Så kan man sammanfatta den senaste statistiken från SCB om befolkningen i våra kommuner i Västernorrland.

För Örnsköldsviks del innebär det ett litet netto, +95 invånare, vilket innebär att Örnsköldsvik vid halvårsskiftet hade 56 184 invånare. Sundsvall och Härnösand ökar också, medan Timrå är den kustkommun som backar. Inlandskommunerna Ånge och Sollefteå, och om vi ska säga att Kramfors i huvudsak är inland, backar alla tre. Födelseöverskott (fler födda än döda) är det endast Sundsvall som har.

Örnsköldsvik behåller alltså ett visst flyttnetto, även om det är påtagligt mindre än 2015 – 2017 och gäller som vi tidigare rapporterat inte längre på samma sätt barn.

 

Första halvåret 2019 (SCB)
Kommun Folkmängd Folkökning
Härnösand 25 209 89
Kramfors 18 406 -17
Sollefteå 19 382 -118
Sundsvall 99 221 371
Timrå 17 969 -91
Ånge 9 349 -62
Örnsköldsvik 56 184 95